برنامه درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۸ موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی “پرسش”

  روز

عنوان دوره

نام اساتید

تاریخ

ساعت

شنبه فهم هرمنوتیکی چیست؟ محمد مجتهد شبستری 17-19
فرشاد مومنی 17-19
فاطمه صادقی 17-19
مسعود علیا 17-19
یکشنبه
 
لاکان و دریدا: نوشتار٬ زبان و حیوان  شهریار وقفی پور ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ 17-19
مراد فرهادپور 17-19
توسعه با خصلت چینی: سوسیالیسم بازار کمال اطهاری ۱۳۹۸/۱۱/۶ 17-19
اخلاق- زیبایی شناسی – سیاست
محمدرضا تاجیک 1398/10/1 17-19
دوشنبه   فرشته عکاسی٬ فانوس رستگاری عکاسی و انقلاب زیبا شناختی صالح نجفی 1398/10/2 17-19
مجید اخگر 17-19
محمد چرم شیر 17-19
پرویز صداقت 17-19
 سه شنبه  احسان شریعتی
تروما و خسران: ملاحظات روانکاوانه درباره سینمای معاصر اروپا مازیار اسلامی ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ 17-19
فرشاد مومنی 17-19

درد عشق و جدایی تجربه‌ی دردهای روانی-جسمانی از منظر روانکاوی

جواد گنجی ۱۳۹۸/۱۰/۱7 17-19
چهارشنبه محمد فاضلی 17-19
حسین راغفر 17-19

فلسفه اخلاق: کارکردهای منفی اخلاقی زیستن

مصطفی ملکیان 17-19

درباره فساد
فساد و وانواع آن٬ نظریه های فساد٬ فساد٬فقر و نابرابری و فساد و جامعه مدنی

سعید مدنی ۱۳۹۸/۹/20 17-19
قدرت پول، ناتوانی دولت و سرمایه
بررسی تطبیقی ماهیت تورم در آمریکا (۱۸۶۱-۱۸۹۶)، آلمان (۱۹۱۸-۱۹۲۳) و ایران معاصر
رامین معتمد نژاد
1398/10/18 17-19

عباس کاظمی 17-19
پنجشنبه کالایی سازی حیات اجتماعی محمد مالجو 17-19
عادل مشایخی 17-19
حمید سوری 17-19
چشم انداز اقتصاد ایران مسعود نیلی 17-19
رفرم در عصر امپراطوری ابراهیم توفیق
  • 17-19لازم به ذکر است تمامی درسگفتار ها به صورت 4 جلسه ای بوده و طی یک ماه (هر هفته یک جلسه) برگزار می گردد .و ورود برای عموم بعد از ثبت نام آزاد است.
  • مدت زمان هرجلسه بین 1.5 تا 2 ساعت می باشد.