برنامه درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۸ موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی “پرسش”

  روز

عنوان دوره

نام اساتید

تاریخ

ساعت

شنبه فهم هرمنوتیکی چیست؟ محمد مجتهد شبستری 17-19
فرشاد مومنی 17-19
فاطمه صادقی 17-19
پدیدارشناسی هنر:تجربه زیبایی شناختی به روایت میکل دوفرن مسعود علیا 1398/7/20 17-19
یکشنبه
 
جمیز جویس بخ روایت ژاک لاکان
شهریار وقفی پور 1398/۹/۳ 17-19
فلسفه و تراژدی مراد فرهادپور ۱۳۹۸/8/12 17-19
چگونه می توان بدیل سرمایه داری را ساخت؟ کمال اطهاری ۱۳۹۸/۹/۳ 17-19
محمدرضا تاجیک 17-19
دوشنبه   داغ قابیل یا اثر انگشت روح: فیلم دیدن با آدورنو صالح نجفی ۱۳۹۸/۸/۲۷ 17-19
درباره فساد
فساد و وانواع آن٬ نظریه های فساد٬ فساد٬فقر و نابرابری و فساد و جامعه مدنی
سعید مدنی ۱۳۹۸/۹/۶ 17-19
محمد چرم شیر 17-19
حق به شهر و سرمایه داری: در جستجوی آرمان شهر پرویز صداقت 1398/7/15 17-19
 سه شنبه  از اصلاح تا انقلاب: جامعه شناسی تاریخی ایران از 1342 تا 1357 هاشم آقاجری ۱۳۹۸/۸/۲۱ 17-19
مازیار اسلامی 17-19
فرشاد مومنی 17-19
بدن در مقام هسته ژوئیسانس: لذات تکرار فانتزی ناخودآگاه جواد گنجی ۱۳۹۸/8/14 17-19
چهارشنبه محمد فاضلی آبان ماه ۱۳۹۸ 17-19
حسین راغفر 17-19

فلسفه اخلاق: کارکردهای منفی اخلاقی زیستن

مصطفی ملکیان 17-19

مجید اخگر 17-19

نظریه و سفر 

عباس کاظمی 17-19
پنجشنبه کالایی سازی حیات اجتماعی محمد مالجو آذرماه ۱۳۹۸ 17-19
عادل مشایخی 17-19
حمید سوری 17-19
چشم انداز اقتصاد ایران مسعود نیلی 17-19
رفرم در عصر امپراطوری ابراهیم توفیق
  • 17-19لازم به ذکر است تمامی درسگفتار ها به صورت 4 جلسه ای بوده و طی یک ماه (هر هفته یک جلسه) برگزار می گردد .و ورود برای عموم بعد از ثبت نام آزاد است.
  • مدت زمان هرجلسه بین 1.5 تا 2 ساعت می باشد.