برنامه درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۸ موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی “پرسش”

  روز

عنوان دوره

نام اساتید

تاریخ

ساعت

شنبه فهم هرمنوتیکی چیست؟ محمد مجتهد شبستری 17-19
17-19
فاطمه صادقی 17-19
مسعود علیا 17-19
یکشنبه
 
لاکان و بنیامین: تاریخ و بنیان گذاری شهریار وقفی پور ۱۳۹۸/۱1/27 17-19
مراد فرهادپور 17-19
توسعه با خصلت چینی: سوسیالیسم بازار کمال اطهاری ۱۳۹۸/۱۱/۶ 17-19
سیاست و امر مطلق
محمدرضا تاجیک 17-19
دوشنبه   هت تریکِ فلوبر: انقلاب در ادبیات٬ از سارتر تا رانسیر صالح نجفی 1398/۱۱/۱۴ 17-19
مجید اخگر 17-19
احسان شریعتی 17-19
پرویز صداقت 17-19
 سه شنبه  بازخوانی تحلیلی-انتقادی متون اندیشه سیاسی معاصر ایران
طبایع الاستبداد٬ الاسلام و اصول الحکم٬تنبیه الامه و تنزیه المله٬ ولایت فقیه٬ حکمت و حکومت
هاشم آقاجری ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۷-۱۹
مازیار اسلامی 17-19
چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ فرشاد مومنی ۱۳۹۸/۱2/6 17-19

حسین راغفر 17-19
چهارشنبه محمد فاضلی 17-19
ماتم و ماخولیا: درباره پیوند سوگواری و میل از منطر روانکاوی جواد گنجی ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ 17-19

فلسفه اخلاق: کارکردهای منفی اخلاقی زیستن

مصطفی ملکیان 17-19

سعید مدنی 17-19
قدرت پول، ناتوانی دولت و سرمایه
بررسی تطبیقی ماهیت تورم در آمریکا (۱۸۶۱-۱۸۹۶)، آلمان (۱۹۱۸-۱۹۲۳) و ایران معاصر
رامین معتمد نژاد
17-19

عباس کاظمی 17-19
پنجشنبه کالایی سازی حیات اجتماعی محمد مالجو 17-19
عادل مشایخی 17-19
حمید سوری 17-19
چشم انداز اقتصاد ایران مسعود نیلی 17-19
رفرم در عصر امپراطوری ابراهیم توفیق
  • 17-19لازم به ذکر است تمامی درسگفتار ها به صورت 4 جلسه ای بوده و طی یک ماه (هر هفته یک جلسه) برگزار می گردد .و ورود برای عموم بعد از ثبت نام آزاد است.
  • مدت زمان هرجلسه بین 1.5 تا 2 ساعت می باشد.