برنامه درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۵ موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی “پرسش”

  روز

عنوان دوره

نام استاد

تاریخ

ساعت

شنبه جستارهایی درباره هرمنوتیک و فلسفه زبان: ۱- مسئله “حقیقت” در هرمنوتیک فلسفی محمد مجتهد شبستری ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
امر اجتماعی چیست؟ / با نگاهی به بحران های اجتماعی و گسست در امر اجتماعی محمد امین قانعی راد ۱۳۹۵/۱۱/۲ ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
جامعه شناسی موسیقی سارا اباذری ۱۷.۱۵-۱۹.۱۵
اقتصاد سیاسی محیط زیست کمال اطهاری ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
یکشنبه دولت و سرمایه: دیدی دیگر به مدرنیته مُراد فرهادپور ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
تاریخ اسلام و تاریخ نگاری اسلامی فاطمه صادقی فروردین ماه ۱۳۹۶  ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
دوشنبه   نام های مستعار سیاست: از ایسخولوس تا کافکا، تجدید مبانی بوطیقای مقاومت صالح نجفی ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
ابوالفضل دلاوری ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
گُدار بعد از موج نو مازیار اسلامی ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
پرویز صداقت  ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
 سه شنبه  امر اجتماعی، علوم اجتماعی، دولت ابراهیم توفیق ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
بازگشت به فروید: سوژه‌ی لاکانی جواد گنجی ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
چالشها و چشم انداز های توسعه ایران در پرتو انقلاب دانایی فرشاد مومنی ۱۳۹۵/۱۰/۷
۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
چپ پست مدرن در ایران معاصر: ملاحظاتی انتقادی محمدرضا تاجیک ۱۳۹۵/۹/۲۳ ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵ 
چهارشنبه فلسفه اخلاق مصطفی ملکیان ۱۸-۲۰
ابر چالش های پیش روی اقتصاد ایران حسین راغفر ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵

پدیدار شناسی ژانر

مجید اخگر ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰

چگونه نمایشنامه بخوانیم؟

محمد چرم شیر ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵

دلوز و روانکاوی(۲): آنتی ادیپ

عادل مشایخی

۱۳۹۵/۱۰/۲۹

۱۷.۱۵-۱۹.۱۵
پنجشنبه اقتصاد سیاسی ایران محمد مالجو فروردین ۱۳۹۶ ۱۵-۱۷
جنون زنان در کمدی های یونانی نغمه ثمینی ۱۴-۱۶
زایش دین پژوهی عطا انزلی  –
 – مسعود نیلی ۱۵-۱۷
روشنفکران ایرانی: منادیان عدم تحول یحیی یثربی ۱۴-۱۶