برنامه درسگفتارهای تابستان ۱۳۹۸ موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی “پرسش”

  روز

عنوان دوره

نام اساتید

تاریخ

ساعت

شنبه فهم هرمنوتیکی چیست؟ محمد مجتهد شبستری 17-19
فرشاد مومنی 17-19
محمد حسن مرصعی 17-19
پدیدارشناسی هنر: زیبایی شناسی، تخیل و جهان ممکن نزد هوسرل مسعود علیا 1398/5/12 17-19
یکشنبه
 
گراف میل
بازخوانی مقاله ی «واژگونی سوژه و دیالکتیک میل در ناخودآگاهِ فرویدیِ» ژاک لاکان
شهریار وقفی پور ۱۳۹۸/5/۲7 17-19
 اندیشیدن همراه با هایدگر مراد فرهادپور ۱۳۹۸/6/۳ 17-19
نظریه‌ها و تحولات مکتب وابستگی: آیا بدون تحقق سوسیالیسم می‌توان توسعه یافت؟ کمال اطهاری 1398/5/6 17-19
محمدرضا تاجیک 17-19
دوشنبه   اینک آخرالزمان: نقاشان به روایت نویسندگان صالح نجفی 1398/۶/۱1 17-19
سعید مدنی 17-19
محمد چرم شیر 17-19
پرویز صداقت 17-19
 سه شنبه  جامعه شناسی تاریخی ایران: از اِشغال 1320 تا انقلاب 1357 هاشم آقاجری 1398/6/5 17-19
حرفه٬ هنرمند مدرن: سینمای میکل آنجلو آنتونیونی
مازیار اسلامی ۱۳۹۸/۵/1 17-19
چالش ها و چشم اندازهای صنعت زدایی در دو دهه اخیر فرشاد مومنی 1398/5/15 17-19
 زبان و بدن (۲): تاملاتی بر پیوند زبان و بدن از منظری فرویدی-لاکانی جواد گنجی ۱۳۹۸/۶/۱۲ 17-19
چهارشنبه فاطمه صادقی 17-19
حسین راغفر 17-19

فلسفه اخلاق: کارکردهای منفی اخلاقی زیستن

مصطفی ملکیان 17-19

هنر معاصر چیست؟ (هنر در دوران جهانی شدن٬ سرمایه داری بین المللی و گردش تصاویر٬داده ها و فرهنگ ها)

مجید اخگر ۱۳۹۸/۴/۲۶ 17-19

مالی شدن شهر و شکل بندی جدید فضای عمومی

عباس کاظمی ۱۳۹۸/6/6 17-19
پنجشنبه محمد مالجو 17-19
درآمدی بر تبارشناسی دولت مدرن در ایران عادل مشایخی 1398/5/17 17-19
حمید سوری 17-19
چشم انداز اقتصاد ایران مسعود نیلی 17-19
رفرم در عصر امپراطوری ابراهیم توفیق
  • 17-19لازم به ذکر است تمامی درسگفتار ها به صورت 4 جلسه ای بوده و طی یک ماه (هر هفته یک جلسه) برگزار می گردد .و ورود برای عموم بعد از ثبت نام آزاد است.
  • مدت زمان هرجلسه بین 1.5 تا 2 ساعت می باشد.