موسسه مطالعات سیاسی اقتصادی پرسش با مدیریت آقای رضا کاویانی ، بیش از یک دهه در امور پژوهشی و در حوزه علوم نظری سابقه فعالیت دارد.این موسسه با هدف رشد و بالندگی کشور و ارتقاء سطح دانش به ارایه خدمات مشاوره و پژوهش در زمینه علوم انسانی مبادرت ورزیده و توانسته با همکاری اساتید طراز اول کشور گام مهمی در جهت هدف فوق بردارد.

در فروشگاه اینترنتی موسسه به آدرس: shop.qporsesh.com  شما می توانید به آخرین کتابها و نسخ چند رسانه ای مرتبط دسترسی داشته باشید.