لیست برنامه های دوره اول کانون فیلم

لیست برنامه های دوره اول کانون فیلم

دوره اول کانون فیلم “پرسش”
بچه‌های ساندنس
(نگاهی به کارنامه‌ی برخی از مهم‌ترین فیلمسازان برآمده از جشنواره‌ی ساندنس)
برنامه‌ی اول:
راشمور (وس اندرسون، ۱۹۹۸) 
Rushmore (Wes Anderson, 1998)

دیدگاهتان را بنویسید