پایان کورس بازخوانی “سرمایه” اثر کارل مارکس

پایان کورس بازخوانی “سرمایه” اثر کارل مارکس

موسسه “پرسش” افتخار دارد تا پس از سه سال پایان اولین کورس منجسم بازخوانی مهمترین اثر اقتصاد سیاسی تاریخ جهان را اعلام نماید. به خود می بالیم که توانستیم برای اولین بار از زمان ورود اندیشه ها و افکار کارل مارکس و شناخت اثر مهم و تاریخی او یعنی سرمایه در طول سه سال و در فضای عرصه عمومی به بازخوانی دقیق این اثر اقدام نماییم. بی شک تلاش و همت استاد حسن مرتضوی در به سرانجام رساندن این رخداد مهمترین نقش را داشته است. امیدواریم خسته نباشید ما گوشه ای کوچک از زحمات ایشان را که در طول این سه سال علی رغم تمام سختی های مادی، معنوی،مالی، روانی و… به ادامه این کورس همت گماردند جبران نماید. نیز از تمامی دانشجویان و همراهان موسسه پرسش که در طول این مدت با حضور خود ما را در ادامه مسیر سخت و پر تلاطم اندیشه ورزی مشخصا در زمینه کورس بازخوانی “سرمایه” یاری نمودند، کمال تشکر را داریم. بی شک تاریخ اندیشه این کشور این تلاش را از یاد نخواهد برد.

2064405a-bd43-45df-a821-bae978196002