گالری ” نات ” / نمایشگاه گروهی موزه اشیای مسروقه

گالری ” نات ” / نمایشگاه گروهی موزه اشیای مسروقه

گالری ” نات ” / نمایشگاه گروهی موزه اشیای مسروقه

تاریخ: 16 بهمن ماه ماه – 26 بهمن ماه 94
جمعه 16 بهمن ماه ساعت افتتاح: 4-8 عصر
ساعت بازدید: هرروز 3-7 عصر