روز

عنوان دوره

نام استاد

تاریخ

ساعت

شنبه حسین نمکین ـ 17-19
مرگ و روایت سینما توگرافیک: خوانش بنیامینی از مرگ، روایت و پایان باز در فیلم های لانگ، آلتمن و گدار مازیار اسلامی 1394/5/3 17-19
نقد و بررسی “سرمایه” اثر کارل مارکس/ بهره، اعتبار و مالیه (فصول 21 تا 26/ جلد سوم) حسن مرتضوی 1394/5/3 17.30-19.30
صادق حقیقت 17-19
یکشنبه فلسفه و نظریه تاریخ در ایران مراد فرهادپور 1394/5/4 17-19
دوشنبه   حق دروغ گفتن: کانت- لکان صالح نجفی 1394/5/26 17-19
احمد نقیب زاده 17-19
ویژگی های جامعه و اقتصاد دوران گذار از سرمایه داری  پرویز صداقت  17-19
 موسی غنی نژاد  –  17-19
 سه شنبه  منطق علوم اجتماعی: ملاحظات بنیادین  پرویز پیران 18-20
ژان ژنه: خشونت و ضد تئاتر  محمد رضایی راد
 17-19
کشف ذهن ایرانی : مورد جلال آل احمد حاتم قادری 1394/5/6
نقد چیست؟/ ملاحظاتی نظری پیرامون آداب نقد محمدرضا تاجیک 1394/5/27 17-19
گونه شناسی سوسیالیسم: در جستجوی سوسیالیسم قابل تحقق کمال اطهاری 1394/6/3 17-19
چهارشنبه ایده آلیسم آلمانی: فلسفه، انقلاب، سیاست و حقوق سید جواد طباطبایی زمان ومکان متعاقبا اعلام می گردد.
فوکو به روایت دلوز: از منطق معنا تا منطق احساس عادل مشایخی 17-19

نگاهی به رویکردها و مسائل مجسمه سازی معاصر جهان

 حمید سوری 17-19
پنجشنبه شکسپیر: تراژدی ژاکوبنی، تراژدی الیزابتی نغمه ثمینی 14-16
سودای خرید آزادی/ رمان “نوجوان” داستایفسکی حمیدرضا آتش بر آب 14-16
کارگاه داستان نویسی/ بوف کور: فرا روی از سنت ادبی محمد بهارلو 14:30-16:30
فرهاد نیلی 14-16
  • لازم به ذکر است تمامی درسگفتار ها به صورت 4 جلسه ای بوده و طی یک ماه (هر هفته یک جلسه) برگزار می گردد .و ورود برای عموم بعد از ثبت نام آزاد است.
  • مدت زمان هرجلسه بین 1.5 تا 2 ساعت می باشد.