اقتصاد سیاسی انباشت سرمایه/ پرویز صداقت

دسته بندی

Course , Study

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۵ موسسه “پرسش”
اقتصاد سیاسی انباشت سرمایه
پرویز صداقت
شروع دوره: دوشنبه ۵ مهرماه ۱۳۹۵ ساعت۱۷.۳۰

تلفن:۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷
qporsesh.com

طرح درس:

انباشت سرمایه، راز پویش اقتصاد سرمایه‌داری است. انباشت سرمایه افزایش ثروت موجود و نیز بازتوزیع این ثروت است. در اقتصاد سیاسی، انباشت سرمایه تخصیص بخشی از ارزش اضافی در سرمایه‌گذاری‌های جدید است. به‌طور خلاصه، مطالعه‌ی انباشت سرمایه نشان می‌دهد که چه‌گونه پول به سرمایه تبدیل می‌شود و چه‌گونه از ارزش اضافی خلق‌شده سرمایه‌ی بیش‌تری به وجود می‌آید.
پیش‌فرض انباشت سرمایه، ارزش اضافی و پیش‌فرض ارزش اضافی نیز تولید سرمایه‌داری و پیش‌فرش تولید سرمایه‌داری نیز وجود حجم بزرگی از سرمایه و نیروی کار در دست تولیدکنندگان است. کل این حرکت در دایره‌ی بی‌پایانی دور می‌زند. تنها در صورتی می‌توان از آن خارج شد که انباشتی مقدم بر انباشت سرمایه‌داری وجود داشته باشد. انباشتی که نتیجه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نیست بلکه آغازگاه آن است. ازاین‌رو، انباشت بدوی سرمایه را پیشاتاریخ سرمایه‌داری می‌دانند.
در این درس‌گفتار انباشت سرمایه در دورپیمایی‌های پولی، مولد و کالایی و کاربرد انباشت بدوی سرمایه در تحلیل‌های اقتصادی معاصر تشریح می‌شود. تأکید این درس‌گفتار بر شناخت تحولات اقتصاد ایران است.