اندیشیدن همراه با هایدگر/ مراد فرهادپور

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای تابستان 1398 موسسه “پرسش”

اندیشیدن همراه با هایدگر

مراد فرهادپور

شروع دوره: یکشنبه 3 شهریور ماه ساعت 17

88822010-88837647