اندیشیدن همراه با هایدگر (2)/ مراد فرهادپور

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای پاییز 1398 موسسه “پرسش”

اندیشیدن همراه با هایدگر (2)

مراد فرهادپور

شروع دوره: یکشنبه 31 شهریورماه ساعت 17

88822010-88837647