اگر مارکس٬ آنگاه لاکان: بازگشت دوم به فروید/ شهریار وقفی پور 

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

اگر مارکس٬ آنگاه لاکان: بازگشت دوم به فروید

شهریار وقفی پور

شروع دوره: یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۷

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

از نظرِ من، فیلسوفِ معاصر در واقع کسی است که شهامتِ جزمِ سروکله زدن با ضد-فلسفه‌ی لاکان را داشته باشد.

آلن بدیو

جلسه‌ی اول: لاکان و ضد-فلسفه؛ ساختار، کنش و حقیقت؛

جلسه‌ی دوم: فروید و مارکس کجا به هم می‌رسند؛ مفهومِ کار و امرِ واقعی؛ چرا «ناخودآگاه سیاست است»؟؛

جلسه‌ی سوم: فتیشیسم و سمپتوم؛

جلسه‌ی چهارم: گفتارِ ارباب و ناخودآگاهِ کاپیتالیستی.