بلای جاودانگی: رمان به‌مثابۀ فلسفه یا فکرکردن با/دربرابر کوندرا / صالح نجفی

دسته بندی

Course , Study

 

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۷ موسسه «پرسش»
بلای جاودانگی: رمان به‌مثابۀ فلسفه یا فکرکردن با/دربرابر کوندرا
صالح نجفی
شروع دوره: دوشنبه ۷ خردادماه ساعت ۱۷:۳۰
سرفصل مباحث جلسات:
جلسۀ اول: تولد شخصیت از بطن ژست‌ها. فلسفۀ ژست‌ها.
جلسۀ دوم: سیاستِ رمان. از ایدئولوژی تا ایماگولوژی.
جلسۀ سوم: راه‌هایی که از دل راه‌رفتن می‌زاید. راه‌ها و جاده‌ها.
جلسۀ چهارم: نفرین جاودانگی یا محکمۀ ابدی. ملاقات همینگوی با گوته.
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷