تاریخ چیست؟/ هاشم آقاجری

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای پاییز 1397 موسسه “پرسش”

تاریخ چیست؟

هاشم آقاجری

شروع دوره: سه شنبه 1 آبان ماه 1397 ساعت 17:30

88822010-88837647

سرفصل مباحث جلسات:

جلسه اول: تاریخ، اسطوره و الهیات

جلسه دوم: تاریخ و فلسفه، روشنگری و ایده‌ی پیشرفت

جلسه سوم: تاریخ و علم، ژانرهای تاریخ‌نگاری مدرن

جلسه چهارم: تاریخ، چرخش زبانی و چالش‌های پسامدرنیستی

 

نمونه‌ی مأخذ

ای. اچ. کار، تاریخ چیست؟،  ترجمه‌ی حسن کامشاد

ن. آ. یروفه یف تاریخ چیست؟، ترجمه محمدتقی زاد

آرنولد توین بی، مورخ و تاریخ، ترجمه حسن کامشاد

ود مهتا،  فیلسوف و مورخان، ترجمه عزت‌الله فولادوند

پیتر خیل، استفاده و سوءاستفاده از تاریخ، ترجمه حسن کامشاد

دبلیو. اچ. والش، مقدمه‌ای بر فلسفه‌ی تاریخ، ترجمه‌ی ضیاءالدین علایی طباطبایی

مایکل استنفورد، درآمدی بر فلسفه‌ی تاریخ، ترجمه‌ی احمد گل محمدی

سیدنی پولارد، اندیشه‌ی ترقی، ترجمه‌ی حسین اسد پور پیرانفر

پیتر برگ ، تاریخ و نظریه‌ی اجتماعی، حسینعلی نوذری

کیت جنکینر، بازاندیشی تاریخ، ترجمه‌ی ساغر صادقیان

  1. Jenkins, on What is History? From Carr and Elton to Rorty and white, Routledge, 1995

Keith Jenkins, At The Limits of History, Routledge, 2009