تبارشناسی فلسفی مفهوم سوژه/ مراد فرهادپور

START:
دی ۶, ۱۳۹۴
ID:
4

دسته بندی

Course

درسگفتار زمستان 94 تبارشناسی فلسفی مفهوم سوژه/ مراد فرهادپور

شروع دوره از یکشنبه 6 دی ماه

ساعت 17:30 الی 20:00

 

دیدگاهتان را بنویسید