ثبت نام درسگفتار:زمان ممهور، زمانی که مانده، زمان رهایی /صالح نجفی

دسته بندی

Course

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”
زمان ممهور، زمانی که مانده، زمان رهایی

صالح نجفی
شروع دوره: دوشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

سرفصل مباحث جلسات:
جلسه اول: آگامبن و پل رسول. مسألۀ «زمان مسیحایی»
جلسه دوم: زیستن در آخرزمان. اسلاوی ژیژک و چهار سوار آپوکالیپس
جلسه سوم: زمان ابلهان. داستایفسکی و خانه‌به‌دوشان پهنۀ روح
جلسه چهارم: سیاستِ زمان. رانسیر و سرقتِ
زمان‌های مسروقه.