جلوه های امر منفی در روانکاوی فرویدی و لاکان: ناخوآگاه و جنسیت/ جواد گنجی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای تابستان 1397 موسسه “پرسش”

جلوه های امر منفی در روانکاوی فرویدی و لاکان

ناخوآگاه و جنسیت

جواد گنجی

شروع دوره: سه شنبه 6 شهریور ماه ساعت 17:30

سرفصل مباحث جلسات:

1- رابطه ی جنسی وجود ندارد

2- منطق نفی هگلی در روانکاوی

3- سوژه از جا در رفته

4- میانجی ناپدید شونده