حرفه، هنرمند مدرن: سینمای میکل آنجلو آنتونیونی/ مازیار اسلامی

دسته بندی

درسگفتارهای تابستان 1398 موسسه “پرسش”

حرفه، هنرمند مدرن: سینمای میکل آنجلو آنتونیونی

مازیار اسلامی

شروع دوره: سه شنبه 1 مرداد ماه ساعت 17

در این دوره ویژگی های سبکی و مضمونی فیلم های آنتونیونی با تاکید بر فیلم هایی همچون ماجرا، آگراندیسمان، زابریسکی پوینت و حرفه، خبرنگار بررسی خواهد شد.

88822010-88837647