درسگفتار زمان لذت، زمان انقلاب: مفهوم زمان از افلاطون تا بنیامین/صالح نجفی

دسته بندی

Course , Study

درسگفتارهای زمستان 1394 موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی “پرسش”

زمان لذت، زمان انقلاب: مفهوم زمان از افلاطون تا بنیامین

صالح نجفی

شروع دوره: دوشنبه 3 اسفندماه ساعت 17.30-20 

88822010-88837647

telegram.me/porseshiha

سرفصل مباحث جلسات :
1. زمانِ یونانی: افلاطون و ارسطو
2. زمان مسیحی: اوگوستین و زمان خطی
3. زمان مدرن: زمان سرمایه
4. زمان انقلاب: زمان گنوسی. زمان رواقی و زمان لذت

دیدگاهتان را بنویسید