شعر خواندن پس از آشویتس/ صالح نجفی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای پاییز 1397 موسسه “پرسش”

شعر خواندن پس از آشویتس

صالح نجفی
شروع دوره: دوشنبه7  آبان ماه ساعت 17:30الی19:30

سرفصل مباحث جلسات:

1. آرتو رمبو: مضحکۀ «دموکراسی» پس از سقوط «کمون»
2. استفان مالارمه: هر فکری پرتاب تاسی‌ست
3. پل سلان: موهای خاکستری‌ات شولامیت
4. شعر و کمونیسم: شاعران کمونیست و جنگ داخلی اسپانیا

 

 

 

88822010-88837647