در ستایش بی‌حرمتی: آگامبن، فلسفه و جادوی سعادت صالح نجفی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study
درسگفتارهای پاییز 1397 موسسه “پرسش”

در ستایش بی‌حرمتی: آگامبن، فلسفه و جادوی سعادت
صالح نجفی
شروع دوره: دوشنبه 2 مهرماه ساعت 17:30

سرفصل مباحث جلسات:
جلسه اول: روز جزا و جاذبۀ عکس‌ها. آگامبن و فرشتۀ عکاسی
جلسه دوم: جادو و سعادت. آگامبن، کافکا و ذات جادو
جلسه سوم: آگامبن، کانت و معمای نبوغ
جلسه چهارم: آگامبن، پینوکیو، پاراباسیس و پارودی

88822010-88837647