دلوز و روانکاوی(۱): روانکاوی لکانی/ عادل مشایخی

INSTRUCTORS:

دسته بندی

Course

درسگفتارهای پاییز۱۳۹۵ موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی “پرسش”

درسگفتار دلوز و روانکاوی(۱): روانکاوی لکانی

عادل مشایخی

شروع دوره:  چهار شنبه ۷ا آذر ماه ساعت ۱۷.۱۵-۱۹:۱۵

تلفن:۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷