روانشناسی اخلاق: روش های تعلیم و تربیت اخلاقی/ مصطفی ملکیان

START:
آبان ۱۳, ۱۳۹۴
ID:
13

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

“درسگفتارهای پاییز 1394 موسسه “پرسش
روانشناسی اخلاق
روش های تعلیم و تربیت اخلاقی
مصطفی ملکیان
شروع دوره: چهارشنبه 13 آبان ماه ساعت 17.15-19.15
تلفن: 88822010-88837647
qporsesh.com
telegram.me/porseshiha