سرمایه داری و روانکاوی (2)/ عادل مشایخی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای تابستان 1397 موسسه “پرسش”
سرمایه داری و روانکاوی (2)
عادل مشایخی
شروع دوره: پنجشنبه 14 تیرماه ساعت 16
88822010-88837647