سیاستِ ژست: در دفاع از بی‌هدفی/ صالح نجفی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

سیاستِ ژست: در دفاع از بی‌هدفی

صالح نجفی

شروع دوره: دوشنبه ۲۲ مهرماه ساعت ۱۷

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

سرفصل مباحث جلسات:

1. از بالزاک تا ژیل دو لا تورِت: حکایت ازدست‌رفتن ژست‌های بورژوازی

2. تولد سینما: کوشش برای ثبت خسران ژست‌ها

3. ژست یا تصویر: تعلق سینما به قلمروِ اخلاق و سیاست

4. سیاست: قلمرو وسایل بی‌هدف