غوغای اکفراسیس: نقاشی در شعر/ صالح نجفی

صالح نجفی,ادبیات در شعر,غوغا,اکفراسیس

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۶ موسسه «پرسش»
غوغای اکفراسیس: نقاشی در شعر
صالح نجفی
شروع دوره: دوشنبه ۲۴ مهرماه ساعت ۱۷:۱۵
سرفصل مباحث جلسات:
۱. سقوط ایکاروس: بروگل، اودن، و ویلیام کارلوس ویلیامز
۲. جورجو د کیریکو و سه شعر اکفراسیسیِ سیلویا پلات
۳. گیتاریست پیرِ پیکاسو و استعاره های موسیقیایی والاس استیونس
۴. ویرانه های زمان و منظرهای کوبیستی: سرزمین هرز تی اس الیوت
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷