فراخوان :کارگاه نمایش نامه نویسی دکتر نغمه ثمینی/ موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی پرسش

INSTRUCTORS:

دسته بندی

Course , Study

فراخوان

کارگاه نمایش نامه نویسی
دکتر نغمه ثمینی

موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی پرسش

 

موسسه مطالعات سیاسیاقتصادیپرسشدر راستای برنامه های بلند مدت خود در جهت بهبود فضای هنر و نقد هنری در ایران در نظر دارد اقدام به برگزاری دوره ی نمایشنامه نویسی با حضور دکتر نغمه ثمینی کند. این دوره از جهت فرم و محتوا با دوره های برگزار شده دیگر در ایران متفاوت است. این کارگاه  در طی ۱۲ جلسه  و در قالب سه دوره ۴ جلسه ای برگزار می گردد. مخاطبین این کارگاه، کسانی هستند که دارای تجربه نویسندگی و کار در حیطه نمایشنامه نویسی و تاتر هستند. این مخاطبین به عنوان دانشجویان این دوره موظف به ارائه کار با متد مورد نظر مدرس و در زمان مشخص شده می باشند. در این کارگاه دانشجویان طی چهار جلسه با بنیان ها واصول نظری و تکنیکی نمایشنامه نویسی آشنا خواهند شد و مدرس مولفه های مورد نظر در راستای نگارش نمایشنامه ای استاندارد را به آنها اموزش خواهد داد. سپس در چهار جلسه دوم که به صورت غیر حضوری خواهد بود متن های نوشته شده مخاطبین توسط مدرس مورد ارزیابی واقع شده و مشکلات احتمالی و نظرات او توسط مخاطبین در روند کار اعمال خواهد گردید. در نهایت و در دوره سوم دانشجویان اقدام به ارائه کارهای خود در کلاس خواهند نمود و نمایشنامه های به نگارش در آمده در طول دوره مورد ارزیابی نهایی واقع می گردند. علاقمندان برای شرکت در این دوره باید تا تاریخ ۳۰ خردادماه ۱۳۹۶ رزومه کاری خود را برای بررسی به آدرس ایمیل موسسهپرسشporsesh.institute@gmail.com ارسال نمایند. موسسه پرسش با همکاری دکتر نغمه ثمینی از میان رزومه های ارسال شده اقدام به انتخاب تعداد محدودی دانشجو برای شرکت در این کارگاه خواهد نمود و نتیجه را تا تاریخ 3 تیرماه  ۱۳۹۶به صورت عمومی اعلام می نماید. لازم به ذکر است که برخی از متقاضیانی که  به دلیل رزومه ی خود امکان شرکت در این کارگاه را به صورت هنر جو نمی یابند، می توانند به عنوان ناظر در جلسات شرکت کنند. ناظرین امکان انجام کار عملی و شرکت در برنامه های کارگاهی را ندارند ولی می توانند در تمام مدت کارگاه حضور داشته باشند و در جریان چگونگی پیشرفت دوره قرار گیرند.