فوکو و تبارشناسی مفهوم دولت مدرن/ عادل مشایخی

START:
آبان ۱۳, ۱۳۹۴
ID:
12

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

“درسگفتارهای پاییز 1394 موسسه “پرسش
فوکو و تبارشناسی مفهوم دولت مدرن
عادل مشایخی
شروع دوره: چهارشنبه 13 آبان ماه ساعت 17.15-19.15
تلفن: 88822010-88837647
qporsesh.com
telegram.me/porseshiha

دیدگاهتان را بنویسید