فوکو و تبارشناسی مفهوم دولت مدرن : مصلحت دولت /عادل مشایخی

START:
آذر ۲۵, ۱۳۹۴
ID:
4

دسته بندی

درسگفتار فوکو و تبارشناسی مفهوم دولت مدرن : مصلحت دولت /عادل مشایخی

روزهای چهارشنبه ساعت 17:15الی19:15

از 25آذرماه 94

 

دیدگاهتان را بنویسید