فیلسوف به سینما می روند: 2-آلن بدیو

START:
آبان ۱۶, ۱۳۹۴
ID:
4

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course

فیلسوف به سینما می روند: 2-آلن بدیو

مازیار اسلامی

شروع دوره شنبه 16آبان ماه

ساعت 17:15-19:15

دیدگاهتان را بنویسید