مسئله "حقیقت" در هرمنوتیک فلسفی/ محمد مجتهد شبستری

DURATION:
4
ID:
class17

دسته بندی

Course , Study

 

گفتارهای “پرسش”
جستارهایی درباره هرمنوتیک و فلسفه زبان: 1- مسئله “حقیقت” در هرمنوتیک فلسفی
محمد مجتهد شبستری
شنبه 26 تیرماه ساعت 17.15-19.15
تلفن:88822010-88837647

” گفتار های پرسش” شامل تخفیف دانشجویی نمی شود

“گفتارهای پرسش” مدلی جدید از جلسات تخصصی در موسسه “پرسش” است. گفتارهای پرسش مجموعه سخنرانی های منظم با موضوعی واحد است که “ماهی یکبار” برگزار می گردند. در این جلسات سعی بر آن است تا مباحث تخصصی حوزه های گوناگون تدقیق و بررسی گردد. در واقع آنچه در گفتارهای پرسش مورد توجه واقع می گردد، شرح و توضیح مفاهیم و برخی پیچیدگیهای مباحث تخصصی حوزه ی علوم انسانی برای متخصصین، پژوهشگران و علاقمندان این حوزه هاست. اساتید و سخنرانان در این جلسات بر روشن نمودن جنبه های مغفول مانده یا کمتر مورد پرسش قرار گرفته ی تفکر خود و یا حوزه ی تخصصی مربوط به خود تاکید می گذارند. اولین سری گفتارهای پرسش را محمد مجتهد شبستری آغاز خواهد نمود. جلسه اول از گفتارهای وی در موسسه پرسش در روز شنبه 26 تیرماه 1395 ساعت 17.15 آغاز خواهد گردید.