نقد چه می کند؟ خاستگاه نقد هنری و پتانسیل های زمان حال/ مجید اخگر

دسته بندی

Course , Study
درسگفتارهای بهار ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”
نقد چه می کند؟

خاستگاه نقد هنری و پتانسیل های زمان حال

مجید اخگر

شروع دوره:سه شنبه ۸ خرداد ماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

طرح درس:
در این دوره بنا نیست تاریخچه‌ای از تحول نقد ادبی یا هنری ارائه دهیم؛ اما فهم موقعیت نه چندان اثرگذار یا حتا ــ چنان‌که گفته‌اند ــ «بحرانی» نقد هنری‌ـ‌ادبی در فرهنگ معاصر در اکثر نقاط دنیا، تأملاتی درباره‌ی برهه‌هایی از تاریخ نقد و سرمشق‌ها (پارادایم‌ها) و چرخش‌های تاریخی آن را ضروری می‌سازد. به این ترتیب، دو خاستگاه یا نقطه‌ی رجوع مکرر بحث این چهار جلسه، از یک سو وضعیت نوشتار نقادانه و نظری در مورد هنر در شرایط معاصر است، و از سوی دیگر رجوع به خاستگاه‌های نقد در جامعه‌ی نومدرنِ سده‌ی هجدهم: از یک سو، شرایط فرهنگ معاصر که در آن تفسیر آثار هنری بر مبنای چارچوب‌های نظری مختلف (روانکاوی، پساساختارگرایی، مطالعات فرهنگی، سیاست‌شناسیِ هویت، نظریه‌ی پسااستعمارگرایی، و جز آن) ــ کاری که در آغاز طنینی انقلابی داشت ــ خود به فعالیتی کاملاً قراردادی و حتی محافظه‌کارانه و نتیجه‌ی ضرورت‌های نهادیِ آکادمی و بازار بدل شده است؛ و از سوی دیگر، زمانی که نقد جزء درهم‌تنیده‌ای از حضور در یک زیست‌جهان تاریخی خاص و ارزش‌ها و معانیِ هنری، فرهنگی، اجتماعی، و سیاسیِ آن بود ــ زمانی که نقد شکلی از ساختنِ، و مشارکت داشتن در، یک «حوزه‌ی عمومیِ انتقادی» بود، و منتقد در محل تلاقی روندهای زنده‌ی فرهنگ خود قرار داشت.

در جریان بحث، در مورد مثال‌ها و چهره‌های مختلفی بحث می‌کنیم که شاید وزن حوزه‌ی نقد و نظریه‌ی هنری (تجسمی) در آن‌ها بیشتر باشد؛ اما در واقع چارچوب و هدف کلی بحث محدود به این حوزه نیست و، با در نظر گرفتن تفاوت‌های رسانه‌ای و رشته‌ایِ مختلف، در مورد نقد و نظریه‌ی ادبیات، سینما، تئاتر، و جز آن نیز بامعنا و قابل‌ استفاده است.