وسیله های بی هدف: درآمدی بر فلسفه سیاسی جورجو آگامبن/ صالح نجفی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course

“درسگفتارهای پاییز 1394 موسسه “پرسش

وسیله های بی هدف: درآمدی بر فلسفه سیاسی جورجو آگامبن

صالح نجفی

آغاز دوره: دوشنبه  25 آبان ماه ساعت 17.15-1915

تلفن: 88822010-88837647

qporsesh.com

telegram.me/porseshiha

دیدگاهتان را بنویسید