چالش ها و چشم اندازهای صنعت زدایی در دو دهه اخیر/ فرشاد مومنی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای تابستان 1398 موسسه “پرسش”

چالش ها و چشم اندازهای صنعت زدایی در دو دهه اخیر

فرشاد مومنی

شروع دوره: سه شنبه 15 مردادماه ساعت 17

88822010-88837647