کارگاه گزاره هنرمند/ حمید سوری

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

کارگاه های «پرسش»
کارگاه گزاره هنرمند

حمید سوری

شروع کارگاه: یکشنبه ۲۹ دی ماه ساعت ۱۷

استیتمنت یا گزاره ی هنرمند چیست؟ آیا نوشتن آن ضروری است؟ چرا؟ چه نکاتی را باید در نوشتن گزاره مورد توجه قرار داد؟ این کارگاه دو جلسه ای تلاش می کند در جلسه اول به پرسش های فوق پاسخ داده و نمونه هایی برجسته را ارائه کرده و راه های نوشتن آن را توضیح دهد. در جلسه دوم، گزاره های نوشته شده شرکت کنندگان، مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی در جهت بهبود و ارتقاء آن ارائه خواهد شد.
ظرفیت این کارگاه محدود است.