کارگاه گزاره هنرمند Artist Statement Workshop/ حمید سوری

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

کارگاه های پرسش

کارگاه گزاره هنرمند
Artist Statement Workshop

حمید سوری

استیتمنت یا گزاره هنرمند چیست؟  آیا نوشتن آن ضروری است؟ چرا؟

در نوشتن گزاره به چه نکاتی باید توجه کرد؟

این کارگاه تلاش می کند به پرسش های فوق پاسخ داده و با مرور نمونه های برجسته راه های نوشتن ان را توضیح دهد. گزاره های نوشته شده شرکت کنندگان، مورد بررسی قرار گرفته  و جهت بهبود و ارتقا آنها پیشنهادهایی ارائه خواهد شد.

کارگاه  “گزاره هنرمند” درصدد است تا اصول و ساختارهای نوشتن گزاره (استیتمنت) مناسب و استاندارد برای مخاطبین را شرح و تفسیر کند. در جلسه اول این کارگاه حمید سوری نکات اصلی برای نوشتن یک گزاره استاندارد را برای دانشجویان شرح می دهد و سپس در جلسه دوم متن های نوشته شده توسط دانشجویان مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم پیشنهادهایی برای بهبود آنها از سوی مدرس ارائه می گردد. این کارگاه در طول دو جلسه سه ساعته  و از روز پنجشنبه  اول آذر ماه ساعت 13 برگزار خواهد شد.

شروع کارگاه : پنجشنبه هشت آذر ماه 1397 ساعت 13
تعداد جلسات: 2 جلسه