گناه نخستین فلسفه: حیوانات در فلسفه از ارسطو تا آگامبن/ صالح نجفی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای پاییز 1397 موسسه “پرسش”

گناه نخستین فلسفه: حیوانات در فلسفه از ارسطو تا آگامبن

صالح نجفی
شروع دوره: دوشنبه 12 آذرماه 1397 ساعت 17:30

88822010-88837647

سرفصل مباحث جلسات:

جلسه اول: اسب ها در دنیای اودیپوس. از افلاطون تا دکتر بوکفالوس

جلسه دوم: پژوهش های یک سگ. حیوانات جلوی در قانون.

جلسه سوم: یوزفینه ی آوازخوان و جماعت موش ها. حیوانات در اوتوپیا یا اوتوپیای حیوانات.

جلسه چهارم: سوسن صحرا و مرغ هوا. سعادت حیوانی از فرانچسکوی قدیس تا کیرکگور.