فوکو و نقد نئولیبرالیسم/ عادل مشایخی

دسته بندی

Course

“درسگفتارهای زمستان 1394 موسسه “پرسش

فوکو و نقد نئولیبرالیسم

عادل مشایخی

شروع دوره: چهارشنبه 7 بهمن ماه ساعت 17.15-19.15

تلفن: 88822010-88837647

telegram.me/porseshiha