اقتصاد سیاسی مسکن در ایران: سکونتگاه های غیر رسمی و مسکن اجتماعی/ کمال اطهاری

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

 

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”
اقتصاد سیاسی مسکن در ایران: سکونتگاه های غیر رسمی و مسکن اجتماعی
کمال اطهاری
شروع دوره: یکشنبه ۱۲ آذرماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

نوشته کمال اطهاری درباره درسگفتار “اقتصاد سیاسی مسکن در ایران: سکونتگاه های غیررسمی و مسکن اجتماعی”
شروع دوره: یکشنبه ۱۲ آذرماه ساعت ۱۷:۳۰

در درسگفتار “اقتصاد سیاسی مسکن در ایران: سکونتگاه های غیررسمی و مسکن اجتماعی” می کوشیم به این پرسش ها پاسخ دهیم:
طبقات فرادست و ائتلاف¬ها و جناح های سیاسی و اقتصادی آنها، چه نقشی در تولید و توزیع مسکن در ایران داشته و دارند، و چه نفع یا ضرری از آن برده و می برند؟
آیا ادامه وضع موجود به نفع طبقات فرادست (به مثابه یک کل) است، یا آنها را رو به سقوط می برد؟
آیا طبقات فرودست به عنوان شهروند نقشی در تولید و توزیع مسکن در ایران داشته اند؟ از آن چه تاکنون در این بخش رخ داده نفعی هم برده اند؟
آیا حل نسبی مساله مسکن وابسته به سرنگونی نظام سرمایه داری است؟
سکونتگاه های غیررسمی در ایران چرا گسترش یافته اند؟
گونه های مسکن اجتماعی در جهان و بخصوص کشورهایی که در حل مساله مسکن موفق تر بوده اند، چه بوده است.
دولت¬ها در ایران چرا در حل مساله مسکن ناموفق بوده اند؟
راهبردهای اصلی برنامه ریزی برای حل مساله مسکن شهری و روستایی، سکونتگاه های غیررسمی و بافت¬های فرسوده یا محلات فرودست در ایران چیست؟