آرشیو درسگفتارهای سال ۱۳۹۶ موسسه پرسش

دسته بندی

Course , Study

آرشیو سال ۱۳۹۶ موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی پرسش در برگیرنده ۲۸ عنوان درسگفتار در حوزه علوم اجتماعی و انسانی و در شاخه های فلسفه سیاسی، فلسفه، اقتصاد سیاسی، هنر، جامعه شناسی و است. مجموعه کم نظیر از درسگفتارها با موضوعاتی بدیع که با دقتی خاص و تلاش بسیار توسط برترین اساتید حوزه های یاد شده تهیه و تدریس شده اند.

 

۴ درسگفتار از مراد فرهادپور

 ۱ملاحظاتی درباره ماتریالیسم تاریخی (دوره اول)

 ۲مارکسیسم و الهیات

 ۳ملاحظاتی فلسفی درباره غرب

 ۴تفکر رهایی با و بدون مارکس

 ۲ دوره درسگفتار از مازیار اسلامی

 ۱الهیات و سینما (دوره اول)

 ۲الهیات و سینما (دروه دوم)

 

۵ دوره درسگفتار از صالح نجفی

 ۱فروید و زیبایی شناسی: ماجراجویی های فروید در عالم هنر

 ۲اسطوره های فروید: ادیپوس در چهار پرده

 ۳حق دروغ گفتن: کانت- لاکان

 ۴نقاشی و ماخولیا

 ۵اخلاق و ترور: سرقت میل

 

۲ درسگفتار از محمد رضا تاجیک

 ۱تاریخ تفکر معاصر در ایران

 ۲چپ پست مدرن در ایران معاصر

 

۱ دوره درسگفتار از محمد مجتهد شبستری

 تاملاتی درباره هرمنوتیک و فلسفه زبان

 

۱ دوره درسگفتار از ابراهیم توفیق

 امر اجتماعی، علوم اجتماعی و دولت

 

۳ دوره درسگفتار از محمد مالجو

 ۱اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب (۱): مناسبات طبقاتی سرمایه دارانه

 ۲–  اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب (۲): مناسبات طبقاتی سرمایه دارانه

 ۳–  اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب (۳): تضعیف تولید سرمایه دارانه

 

۶ دوره درسگفتار از فلسفه اخلاق (مصطفی ملکیان)

 ۱معنا شناسی اخلاق: اخلاقی زیستن یعنی چه؟

 ۲ضرورت اخلاق زیستن: چراباید اخلاقی زیست؟ (دوره اول)

 ۳ضرورت اخلاق زیستن: چراباید اخلاقی زیست؟ (دروه دوم)

 ۴–  ضرورت اخلاق زیستن: چراباید اخلاقی زیست؟ (دروه سوم)

 ۵سازگاری/ناسازگاری اخلاقی زیستن با عقلانی زیستن

 ۶کارکردهای مثبت اخلاقی زیستن

 

۱ درسگفتار از مهران مهاجر

 عکاسی و تاریخ

 

۱ درسگفتار از حمید سوری

 چالش های بنیادین نقاشی معاصر جهان

 

۱ دوره درسگفتار از جواد گنجی

 بازگشت به فروید: سوژه لاکانی

 

۱ دوره درسگفتار از حمید عضدانلو

 ادوارد سعید و گفتمان استعمار