هزار و یک شب و خوانش تن

START:
خرداد ۸, ۱۳۹۳
DURATION:
4 Weeks
ID:
MD 5

INSTRUCTORS:

Address

Bentley campus, Perth, WA   View map

دسته بندی

Course

هزار و یک شب و خوانش تن
نغمه ثمینی
شروع دوره: پنجشنبه 10 اردیبهشت ماه ساعت 14-16

طرح درسگفتار:

در این دوره از کلاس های ِ هزار و یک شب ، داستان اصلی کتاب و داستان هایی که شهرزاد روایت می کند از منظر تعریف و تحلیل عنصر تن ، تفسیر می شوند. در این مسیر در جلسه ی اول به رویکردهای ِ متفاوت تحلیلی نسبت به تن خواهیم پرداخت و انواع بدن ها ( بدن سیاسی ، بدن رمز آلود و … ) را تعریف خواهیم کرد. همچنین مقدماتی در باب هزار و یک شب و نسبت کلی اش با موضوع بدن مطرح خواهد شد.
در جلسه ی دوم داستان اصلی هزار و یک شب که همان داستان ِ شهرزاد است از منظر خوانش تن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در جلسه ی سوم به تفسیر بدن سیاسی در هزار و یک شب خواهیم پرداخت ؛ و جلسه ی چهارم به تفسیربدن های ِ جنسی و مقدس و راز آلود در این کتاب خواهد گذشت.