تاریخ طنز ادبی ایران/ جواد مجابی

DOWNLOAD PROCHURE

START:
اسفند ۲۰, ۱۳۹۳
DURATION:
2 weeks
ID:
BA-039

INSTRUCTORS:

دسته بندی

Course , Study

درسگفتارهای بهار 1394 موسسه “پرسش”
“تاریخ طنز ادبی ایران”
مدرس: جواد مجابی
شروع دوره: سه شنبه 8 اردیبهشت ماه ساعت 17-19
تلفن:88822010-88837647