Courses

آرشیو درسگفتارهای سال ۱۳۹۶ موسسه پرسش

آرشیو سال ۱۳۹۶ موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی پرسش در برگیرنده ۲۸ عنوان درسگفتار در حوزه علوم اجتماعی و انسانی و در شاخه های فلسفه سیاسی، فلسفه، اقتصاد سیاسی، هنر، جامعه شناسی و… است. مجموعه کم نظیر از درسگفتارها با موضوعاتی بدیع که با دقتی خاص و تلاش بسیار توسط برترین اساتید حوزه های یاد شده تهیه […]

مجموعه درسگفتارهای فلسفه، فلسفه سیاسی، اندیشه

  مجموعه درسگفتارهای فلسفه، فلسفه سیاسی، اندیشه این مجموعه شامل ۳۱ مجموعه درسگفتار از  محمد مجتهد شبستری، مراد فرهادپور،  محمد رضا تاجیک، صالح نجفی،عادل مشایخی و ابراهیم توفیق  است، برای آن دسته از مخاطبین جدی فلسفه و فلسفه سیاسی و تاریخ اندیشه که به دنبال خوانش های دقیق و متفاوت از مهمترین متفکران قدیم و […]

مجموعه درسگفتارهای مصطفی ملکیان

مجموعه درسگفتارهای مصطفی ملکیان این مجموعه شامل ۱۷ درسگفتارِ کورس روانشناسی اخلاق( کلیه درسگفتارهای تدریس شده) و ۶ دوره از کورس فلسفه اخلاق می شود. ملکیان در کورس روانشناسی اخلاق دانشجویان را با یکی از جدید ترین شاخه های علم اخلاق آشنا می سازد و در طی ۱۷ دوره ۴ جلسه ای سویه های روانی […]

مجموعه ی درسگفتار های اقتصاد-اقتصاد سیاسی

مجموعه ی درسگفتار های اقتصاد-اقتصاد سیاسی مجموعه اقتصاد- اقتصاد سیاسی موسسه مطالعات سیاسی اقتصادی پرسش شامل ۱۳ درسگفتار در زمینه اقتصاد، اقتصاد سیاسی، اندیشه اقتصادی و اقتصاد سیاسی ایران است.  در این مجموعه دو رویکرد متفاوت به اقتصاد سیاسی مطرح شده است. محمد مالجو به عنوان یکی از مهترین اقتصادانان سیاسی چپ و منتقد نظام […]

مجموعه درسگفتارهای مراد فرهاد پور

مجموعه درسگفتارهای مراد فرهاد پور ۱۲ درسگفتار با تدریس مراد فرهاد پور. فرهادپور در این درسگفتارها با دقت و رویکرد متقاوت خود به سراغ مفاهیم، ایده ها و متفکران می رود. در این مجموعه درسگفتارها آرا و نظریات برخی از مهمترین متفکرین معاصر نظیر بنیامین، بدیو، لاکان، ژیژک و.. مورد بررسی قرار می گیرد و […]

مجموعه درسگفتارهای هنر و اندیشه

مجموعه درسگفتارهای هنر و اندیشه در این مجموعه ۹ درسگفتار از نغمه ثمینی، حمید سوری، مهران مهاجر، صالح نجفی و محمد رضایی راد قرار داده شده است. دو درسگفتار داستان و سلطه: هزار و یک شب/خوانش جنسیتی و داستان و سلطه: هزار و یک شب/ خوانش اخلاقی با تدریس نغمه ثمینی درصدد است تا خوانشی […]

مجموعه درسگفتارهای سینما-تفکر (مازیار اسلامی)

مجموعه درسگفتارهای سینما-تفکر شاید بتوان مازیار اسلامی را مبدع دیدی جدید به سینما و اندیشه درباره آن در ایران دانست. دیدی که در ایران چندان مورد توجه نبوده و نیست. تلفیق دقت فلسفی، دقت روانکاوانه و نیز دقت تکنیکی برای بررسی آرا و آثار مهمترین کارگردانان تاریخ سینما مجموعه ای جذاب و بی نظیر را […]

مجموعه درسگفتارهای صالح نجفی

درسگفتارهای صالح نجفی مجموعه درسگفتارهای صالح نجفی در فرم و محتوا بدیع و دقیق هستند. تلاش نجفی برای ارائه خوانش و تفسیرهایی ناهمگون با خوانش های رایج از فلاسفه و مفاهیم فلسفه غربی در کنار شرح او از سینما، نقاشی و روانکاوی مجموعه ای جذاب و در عین حال دقیق و پربار را فراهم کرده […]