Courses

والتر بنیامین و الهیات سیاسی(1916-1924)/حسین نمکین

والتر بنیامین و الهیات سیاسی(1916-1924) حسین نمکین شروع دوره شنبه 22 فروردین ماه ساعت 17-19

هزار و یک شب و خوانش تن

هزار و یک شب و خوانش تن نغمه ثمینی شروع دوره: پنجشنبه 10 اردیبهشت ماه ساعت 14-16 طرح درسگفتار: در این دوره از کلاس های ِ هزار و یک شب ، داستان اصلی کتاب و داستان هایی که شهرزاد روایت می کند از منظر تعریف و تحلیل عنصر تن ، تفسیر می شوند. در این […]

نقد و بررسی “سرمایه” اثر کارل مارکس/ جلد دوم/ سه شکل دورپیمایی و تداوم جریان سرمایه /حسن مرتضوی

نقد و بررسی “سرمایه” اثر کارل مارکس/ جلد دوم سه شکل دورپیمایی و تداوم جریان سرمایه حسن مرتضوی شروع دوره: شنبه 22 فروردین ماه ساعت 17.30