Courses

چشم انداز اقتصاد ایران (از منظر تحلیل های سطح توسعه)/ فرشاد مومنی

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۶ موسسه پرسش چشم انداز اقتصاد ایران (از منظر تحلیل های سطح توسعه) فرشاد مومنی شروع دوره: سه شنبه ۳ بهمن ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۰ ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

درسگفتار حاکمیت و قدرت مؤسِس / فاطمه صادقی

درسگفتارهای زمستان ١٣٩۶ موسسه “پرسش” درسگفتار حاکمیت و قدرت مؤسِس / فاطمه صادقی سه شنبه ۳ بهمن ماه ساعت ١٧:٣٠ ٨٨٨٢٢٠١٠-٨٨٨٣٧۶۴٧ طرح درس ِ درسگفتار “حاکمیت و قدرت و موسس” فاطمه صادقی شروع دوره : سه شنبه 3 بهمن ماه 1396 ساعت 17:30 حاکمیت مفهومی جا افتاده در اندیشۀ سیاسی مدرن است، اما از مضامین […]

تحقق حق به شهر: برنامه ریزی و بودجه مشارکتی/ کمال اطهاری

درسگفتارهای زمستان ١٣٩۶ موسسه “پرسش” تحقق حق به شهر: برنامه ریزی و بودجه مشارکتی کمال اطهاری یکشنبه ٢۴ دی ماه ساعت ١٧:٣٠ ٨٨٨٢٢٠١٠-٨٨٨٣٧۶۴٧ نوشته  کمال اطهاری درباره درسگفتار «تحقق حق به شهر: برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی» نزد هانری لوفور تحقق حق به شهر، رهایی زندگی روزمره از هژمونی سرمایه و قدرت برای بازگرداندن […]

نوشتن بر/در ویرانه ها: در سرزمین هرز تی.اس. الیوت/ صالح نجفی

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۶ موسسه “پرسش” نوشتن بر/ در ویرانه ها: در سرزمین هرز تی. اس. الیوت صالح نجفی دوشنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۱۷:۳۰ سرفصل مباحث جلسات: ۱- تلی از تصویرهای شکسته ۲- کُنده های خشکیده زمان ۳- پای دیوار شهر تبای ۴- پای دیوار ویرانه های خویش ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب: تضعیف تولید سرمایه دارانه/ محمد مالجو

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۶ موسسه “پرسش” اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب: تضعیف تولید سرمایه دارانه محمد مالجو پنجشنبه ۱۴ دی ماه ساعت ۱۴ “جلسه اول این درسگفتار ۴ ساعت خواهد بود” ۸۸۸۲۲۰۱۰ نوشته ی محمد مالجو درباره درسگفتار اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب: اقتصاد ایران در سال‌های پس از انقلاب دو ویژگی متناقض را […]

درسگفتار لایب نیتس و امر سیاسی(2)/ عادل مشایخی

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۶ موسسه “پرسش” لایب نیتس و امر سیاسی (2) عادل مشایخی شروع دوره: چهارشنبه ۲۹ آذرماه ساعت ۱۷:۳۰ ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

مارکسیسم و الهیات/ مُراد فرهادپور

درسگفتارهای پاییز ١٣٩۶ موسسه “پرسش” مارکسیسم و الهیات مُراد فرهادپور شروع دوره: یکشنبه ٢۶ آذر ماه ساعت ١٧:٣٠ تلفن: ٨٨٨٢٢٠١٠-٨٨٨٣٧۶۴٧

اقتصاد سیاسی مسکن در ایران: سکونتگاه های غیر رسمی و مسکن اجتماعی/ کمال اطهاری

  درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۶ موسسه “پرسش” اقتصاد سیاسی مسکن در ایران: سکونتگاه های غیر رسمی و مسکن اجتماعی کمال اطهاری شروع دوره: یکشنبه ۱۲ آذرماه ساعت ۱۷:۳۰ ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷ نوشته کمال اطهاری درباره درسگفتار “اقتصاد سیاسی مسکن در ایران: سکونتگاه های غیررسمی و مسکن اجتماعی” شروع دوره: یکشنبه ۱۲ آذرماه ساعت ۱۷:۳۰ در درسگفتار “اقتصاد سیاسی […]