نقش روشنفکر، کار روشنفکری/ احسان شریعتی/ فاطمه صادقی/ مجید اخگر

پنجشنبه های “پرسش” نقش روشنفکر، کار روشنفکری احسان شریعتی: از روشنفکر جهانگیر تا روشنفکران گونه گون (از بندا تا فوکو) فاطمه صادقی: روشنفکران و جامعه غیر سیاسی مجید اخگر: حرکت در میان مرزها: روشنفکری عمومیت، خصوصیت پنجشنبه 5 اسفندماه 1395 ساعت 16-18 ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. 88822010-88837647

چشم انداز اقتصاد ایران

پنجشنبه های “پرسش” چشم انداز اقتصاد ایران محمد مالجو: چشم انداز اقتصاد ایران: به سوی بحران کنترل ناپذیری فرشاد مومنی: نسبت تحولات سال ۱۳۹۶ با اهداف دور مدت اقتصاد ملی حسین راغفر: ابر چالش های اقتصاد ایران نجشنبه ۲۸ بهمن ماه ساعت ۱۶:۳۰-۱۸:۳۰ ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷ qporsesh.com

سمینار درباره برهه های جدید انباشت اولیه/ مُرادفرهادپور/ محمدمالجو

پنجشنبه های “پرسش” درباره برهه های جدید انباشت اولیه مُرادفرهادپور: از انباشت اولیه تا جهان امروز محمدمالجو: دگر دیسی سلب مالکیت از توده ها در ایران امروز پنجشنبه 7 بهمن ماه ساعت 16-18 ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. 88822010-88837647 qporsesh.com  

سمینار فلسفه و سیاست/ مُراد فرهادپور/ صالح نجفی/ عادل مشایخی

پنچشنبه های “پرسش” فلسفه و سیاست مُراد فرهادپور: فلسفه و حقیقت جهان امروز صالح نجفی: تکرارِ شکست، خاطره ی وارونه ی رهایی عادل مشایخی: منطق اعتدال و گریز از امر واقعی پنجشنبه ۱۸ آذرماه ۱۶-۱۸ ۸۸۸۲۲۰۱۰ qporsesh.com

پنجشنبه های “پرسش”/ امر اجتماعی چیست؟

پنجشنبه های “پرسش” امر اجتماعی چیست؟ ابراهیم توفیق: وضعیت طبیعی و دولتی که نمی شود عادل مشایخی: امر اجتماعی، سیاست، تاریخ محمد امین قانعی راد: قبض و بسط امر اجتماعی پنجشنبه ۶ آبان ماه ساعت ۱۷.۱۵-۱۹.۱۵ ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

بحرانهای اقتصادی و تدابیر سیاسی در ایران امروز/ محمد مالجو/پرویز صداقت

پنجشنبه های “پرسش” بحرانهای اقتصادی و تدابیر سیاسی در ایران امروز محمد مالجو: تدبیر اعتدالی در برابر بحران های اقتصاد سیاسی ایران پرویز صداقت: بحران انباشت و انباشت بحران پنجشنبه ۱۸ شهریور ماه ساعت ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰ ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷ qporsesh.com ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.