زمان از منظر رهایی / مراد فرهادپور، بارانه عمادیان

پنجشنبه های “پرسش” زمان از منظر رهایی مُراد فرهادپور: تاملاتی درباره زمان انقلابی بارانه عمادیان: سیاست زمان و زمان سیاست پنجشنبه ۱۹ مرداد ماه ساعت ۱۷-۱۹ ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

سمینار زوال اسطوره ها و تاریخ ها/ مراد فرهادپور/ صالح نجفی

پنجشنبه های “پرسش” زوال اسطوره ها و تاریخ ها مراد فرهاد پور: شاهنامه و اسطوره زدایی صالح نجفی: باور کن دروغ می گویم: درباره امکان تاریخ زوال پنجشنبه 19 اسفندماه 1395 ساعت 16-18 88822010-88837647 ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.

نقش روشنفکر، کار روشنفکری/ احسان شریعتی/ فاطمه صادقی/ مجید اخگر

پنجشنبه های “پرسش” نقش روشنفکر، کار روشنفکری احسان شریعتی: از روشنفکر جهانگیر تا روشنفکران گونه گون (از بندا تا فوکو) فاطمه صادقی: روشنفکران و جامعه غیر سیاسی مجید اخگر: حرکت در میان مرزها: روشنفکری عمومیت، خصوصیت پنجشنبه 5 اسفندماه 1395 ساعت 16-18 ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. 88822010-88837647

چشم انداز اقتصاد ایران

پنجشنبه های “پرسش” چشم انداز اقتصاد ایران محمد مالجو: چشم انداز اقتصاد ایران: به سوی بحران کنترل ناپذیری فرشاد مومنی: نسبت تحولات سال ۱۳۹۶ با اهداف دور مدت اقتصاد ملی حسین راغفر: ابر چالش های اقتصاد ایران نجشنبه ۲۸ بهمن ماه ساعت ۱۶:۳۰-۱۸:۳۰ ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷ qporsesh.com

سمینار درباره برهه های جدید انباشت اولیه/ مُرادفرهادپور/ محمدمالجو

پنجشنبه های “پرسش” درباره برهه های جدید انباشت اولیه مُرادفرهادپور: از انباشت اولیه تا جهان امروز محمدمالجو: دگر دیسی سلب مالکیت از توده ها در ایران امروز پنجشنبه 7 بهمن ماه ساعت 16-18 ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. 88822010-88837647 qporsesh.com  

سمینار فلسفه و سیاست/ مُراد فرهادپور/ صالح نجفی/ عادل مشایخی

پنچشنبه های “پرسش” فلسفه و سیاست مُراد فرهادپور: فلسفه و حقیقت جهان امروز صالح نجفی: تکرارِ شکست، خاطره ی وارونه ی رهایی عادل مشایخی: منطق اعتدال و گریز از امر واقعی پنجشنبه ۱۸ آذرماه ۱۶-۱۸ ۸۸۸۲۲۰۱۰ qporsesh.com