نشست های “پرسش” تاملاتی درباره اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب محمد مالجو

نشست های “پرسش” تاملاتی درباره اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب   محمد مالجو   شنبه 4 آذر ماه 1396 ساعت 17:30   ورود برای تمامی علاقمندان آراد و رایگان است.   88822010-88837647 

حیات تهی دستان شهری در ایران/ محمد مالجو/ فاطمه صادقی/ علیرضا صادقی

پنجشنبه های “پرسش” حیات تهی‌دستان شهری در ایران محمد مالجو: تهی‌دستان شهری در آینۀ اندیشۀ اجتماعی فاطمه صادقی: زیست غیررسمی زنان تهی‌دست علیرضا صادقی: سیاست تهی‌دستان شهری پنجشنبه ۱۳ مهرماه ساعت ۱۷-۱۹ ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

تهران: سیاستگذاری بازتولید بحران/ عباس کاظمی، پرویز صداقت، حسین راغفر

پنجشنبه های “پرسش” تهران: سیاستگذاری بازتولید بحران پرویز صداقت: تهران، مسئله اقتصاد سیاسی است عباس کاظمی: سیاست فضای عمومی: نقد تجاری شدن فضاهای عمومی شهر تهران حسین راغفر: تهران و سائوپائولو یا شهری عادلانه تر پنجشنبه ۲ شهریور ماه ساعت ۱۷-۱۹ ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.

زمان از منظر رهایی / مراد فرهادپور، بارانه عمادیان

پنجشنبه های “پرسش” زمان از منظر رهایی مُراد فرهادپور: تاملاتی درباره زمان انقلابی بارانه عمادیان: سیاست زمان و زمان سیاست پنجشنبه ۱۹ مرداد ماه ساعت ۱۷-۱۹ ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

سمینار زوال اسطوره ها و تاریخ ها/ مراد فرهادپور/ صالح نجفی

پنجشنبه های “پرسش” زوال اسطوره ها و تاریخ ها مراد فرهاد پور: شاهنامه و اسطوره زدایی صالح نجفی: باور کن دروغ می گویم: درباره امکان تاریخ زوال پنجشنبه 19 اسفندماه 1395 ساعت 16-18 88822010-88837647 ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.

نقش روشنفکر، کار روشنفکری/ احسان شریعتی/ فاطمه صادقی/ مجید اخگر

پنجشنبه های “پرسش” نقش روشنفکر، کار روشنفکری احسان شریعتی: از روشنفکر جهانگیر تا روشنفکران گونه گون (از بندا تا فوکو) فاطمه صادقی: روشنفکران و جامعه غیر سیاسی مجید اخگر: حرکت در میان مرزها: روشنفکری عمومیت، خصوصیت پنجشنبه 5 اسفندماه 1395 ساعت 16-18 ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. 88822010-88837647