نشست های پرسش / دولت و سرمایه : سرشت سرمایه داریِ ایران‎

نشست های «پرسش» دولت و سرمایه : سرشت سرمایه داریِ ایران‎ رامین معتمدنژاد چهارشنبه ۱8 اردیبهشت ماه ساعت ۱7 ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

 پنجشنبه های «پرسش»/ درباره انقلاب/ مراد فرهادپور/محمدمالجو/ صالح نجفی

 پنجشنبه های «پرسش» درباره انقلاب مراد فرهادپور: تاملاتی درباره انقلاب و امرسیاسی محمد مالجو: از کودتای انقلابی تا انقلاب اجتماعی صالح نجفی: پیدایش مفهوم مدرن انقلاب پنجشنبه ۱۶ اسفندماه ساعت ۱۶ ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

مواجهه اسپینوزا و مارکس؛ بندگان مشتاق سرمایه

پنجشنبه های «پرسش» مواجهه اسپینوزا و مارکس؛ بندگان مشتاق سرمایه مراد فرهادپور تاملاتی درباره خوانش اسپینوزایی مارکس محمد مالجو از تکوین تا تداوم نهاد کار مزدی فواد حبیبی بازگشت[به] اسپینوزا: یک بدن قادر به انجام دادن چه کارهایی است؟ پنجشنبه 11 بهمن ماه ساعت ۱۶ ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

آناتومی اقتصاد سیاسی ایران/ یوسف اباذری/ رامین معتمد نژاد

پنجشنبه های «پرسش» آناتومی اقتصاد سیاسی ایران یوسف اباذری ملاحظاتی درباره آناتومی اقتصاد سیاسی رامین معتمد نژاد اقتصاد سیاسی سرمایه داری در ایزان معاصر پنجشنبه ۲۷ دی ماه ساعت ۱۶ ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

خصوصی‌سازی در ایران/ فریبرز رییس دانا، پرویز صداقت، محمد مالجو

پنجشنبه های “پرسش” خصوصی‌سازی در ایران فریبرز رئیس‌دانا: خصوصی‌سازی و تضاد طبقاتی پرویز صداقت: نخستین گام در برابر خصوصی‌سازی محمد مالجو: خصوصی‌سازی هم‌چون سلب‌مالکیت از توده‌ها پنجشنبه 6 دی ماه ساعت 16-18 ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. 88822010-88837647

پنجشنبه های “پرسش”/ جهان وارونه سرمایه/ مراد فرهادپور، بارانه عمادیان

پنجشنبه های “پرسش” جهان وارونه سرمایه مُراد فرهادپور: نقشه (برداری) سرمایه بارانه عمادیان: فانتازماگوریا: جهان وارونه سرمایه پنجشنبه 22 شهریور ماه ساعت 18-20 ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. 88822010-88837647