درباره کتاب مینیاتور ایرانی نوشته یوسف اسحاق پور /مازیار اسلامی-صالح نجفی

پنجشنبه های “پرسش” درباره کتاب مینیاتور ایرانی نوشته یوسف اسحاق پور مازیار اسلامی: نظریه و توان تاریخی کردن شئ غیر تاریخی صالح نجفی: پارادوکس های مینیاتور ایرانی پنجشنبه 27 تیرماه ساعت 17-19 ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. 88822010-88837647

زمینه‌ها و پی‌آمدهای انسداد ساختاری در اقتصاد ایران / پرویز صداقت

نشست های “پرسش” زمینه‌ها و پی‌آمدهای انسداد ساختاری در اقتصاد ایران پرویز صداقت دوشنبه 24 تیرماه ساعت 17 ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. 88822010-88837647

تاملاتی درباره مفهوم مد زنانه/ حسینعلی نوذری، یعقوب خزایی

پنجشنبه های “پرسش” تاملاتی درباره مفهوم مد زنانه حسینعلی نوذری فمینیسم، مدگرایی و پست مدرنیسم یعقوب خزایی تولد مد زنانه در ایران پنجشنبه 13 تیرماه ساعت 18 ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. 8882201-88837647

نشست های پرسش / دولت و سرمایه : سرشت سرمایه داریِ ایران‎

نشست های «پرسش» دولت و سرمایه : سرشت سرمایه داریِ ایران‎ رامین معتمدنژاد چهارشنبه ۱8 اردیبهشت ماه ساعت ۱7 ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

 پنجشنبه های «پرسش»/ درباره انقلاب/ مراد فرهادپور/محمدمالجو/ صالح نجفی

 پنجشنبه های «پرسش» درباره انقلاب مراد فرهادپور: تاملاتی درباره انقلاب و امرسیاسی محمد مالجو: از کودتای انقلابی تا انقلاب اجتماعی صالح نجفی: پیدایش مفهوم مدرن انقلاب پنجشنبه ۱۶ اسفندماه ساعت ۱۶ ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

مواجهه اسپینوزا و مارکس؛ بندگان مشتاق سرمایه

پنجشنبه های «پرسش» مواجهه اسپینوزا و مارکس؛ بندگان مشتاق سرمایه مراد فرهادپور تاملاتی درباره خوانش اسپینوزایی مارکس محمد مالجو از تکوین تا تداوم نهاد کار مزدی فواد حبیبی بازگشت[به] اسپینوزا: یک بدن قادر به انجام دادن چه کارهایی است؟ پنجشنبه 11 بهمن ماه ساعت ۱۶ ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

دیدگاهتان را بنویسید