Events

 پنجشنبه های «پرسش»/ درباره انقلاب/ مراد فرهادپور/محمدمالجو/ صالح نجفی

Free

 پنجشنبه های «پرسش» درباره انقلاب مراد فرهادپور: تاملاتی درباره انقلاب و امرسیاسی محمد مالجو: از کودتای انقلابی تا انقلاب اجتماعی صالح نجفی: پیدایش مفهوم مدرن انقلاب پنجشنبه ۱۶ اسفندماه ساعت ۱۶ ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

At

مواجهه اسپینوزا و مارکس؛ بندگان مشتاق سرمایه

Free

پنجشنبه های «پرسش» مواجهه اسپینوزا و مارکس؛ بندگان مشتاق سرمایه مراد فرهادپور تاملاتی درباره خوانش اسپینوزایی مارکس محمد مالجو از تکوین تا تداوم نهاد کار مزدی فواد حبیبی بازگشت[به] اسپینوزا: یک بدن قادر به انجام دادن چه کارهایی است؟ پنجشنبه 11 بهمن ماه ساعت ۱۶ ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

At

آناتومی اقتصاد سیاسی ایران/ یوسف اباذری/ رامین معتمد نژاد

Free

پنجشنبه های «پرسش» آناتومی اقتصاد سیاسی ایران یوسف اباذری ملاحظاتی درباره آناتومی اقتصاد سیاسی رامین معتمد نژاد اقتصاد سیاسی سرمایه داری در ایزان معاصر پنجشنبه ۲۷ دی ماه ساعت ۱۶ ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

At

خصوصی‌سازی در ایران/ فریبرز رییس دانا، پرویز صداقت، محمد مالجو

Free

پنجشنبه های “پرسش” خصوصی‌سازی در ایران فریبرز رئیس‌دانا: خصوصی‌سازی و تضاد طبقاتی پرویز صداقت: نخستین گام در برابر خصوصی‌سازی محمد مالجو: خصوصی‌سازی هم‌چون سلب‌مالکیت از توده‌ها پنجشنبه 6 دی ماه ساعت 16-18 ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. 88822010-88837647

At

پنجشنبه های “پرسش”/ جهان وارونه سرمایه/ مراد فرهادپور، بارانه عمادیان

Free

پنجشنبه های “پرسش” جهان وارونه سرمایه مُراد فرهادپور: نقشه (برداری) سرمایه بارانه عمادیان: فانتازماگوریا: جهان وارونه سرمایه پنجشنبه 22 شهریور ماه ساعت 18-20 ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. 88822010-88837647

At

پنجشنبه های “پرسش”/کوتاه ترین سایه: تاملاتی درباره نیچه/ مُراد فرهادپور/مازیار اسلامی/ صالح نجفی

Free

پنجشنبه های “پرسش” کوتاه ترین سایه: تاملاتی درباره نیچه مراد فرهادپور: نیچه: از ترجمه تا تفکر مازیار اسلامی: کوتاه ترین سایه: امکانی برای حفظ تنش معرفت شناختی/هستی شناختی رئالیسم صالح نجفی: سنگین ترین بار و مغاک: بازگشت ابدی ابر انسانِ نیچه پنجشنبه 25 مرداد ماه ساعت 18 ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.

At

نشست های «پرسش»/ اقتصاد سیاسی تضعیف ارزش پول ملی/ محمد مالجو/ فرشاد مومنی

Free

نشست های «پرسش» اقتصاد سیاسی تضعیف ارزش پول ملی محمد مالجو: برندگان و بازندگان خلق نقدینگی در ایران فرشاد مومنی: برندگان و بازندگان تلاطم های اخیر در بازار ارز سه شنبه 9 مرداد ماه 1397 ساعت 17 ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. ۸۸۸۲۲۰۱۰

At