Events

درباره کتاب مینیاتور ایرانی نوشته یوسف اسحاق پور /مازیار اسلامی-صالح نجفی

Free

پنجشنبه های “پرسش” درباره کتاب مینیاتور ایرانی نوشته یوسف اسحاق پور مازیار اسلامی: نظریه و توان تاریخی کردن شئ غیر تاریخی صالح نجفی: پارادوکس های مینیاتور ایرانی پنجشنبه 27 تیرماه ساعت 17-19 ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. 88822010-88837647

At

تاملاتی درباره مفهوم مد زنانه/ حسینعلی نوذری، یعقوب خزایی

Free

پنجشنبه های “پرسش” تاملاتی درباره مفهوم مد زنانه حسینعلی نوذری فمینیسم، مدگرایی و پست مدرنیسم یعقوب خزایی تولد مد زنانه در ایران پنجشنبه 13 تیرماه ساعت 18 ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. 8882201-88837647

At

 پنجشنبه های «پرسش»/ درباره انقلاب/ مراد فرهادپور/محمدمالجو/ صالح نجفی

Free

 پنجشنبه های «پرسش» درباره انقلاب مراد فرهادپور: تاملاتی درباره انقلاب و امرسیاسی محمد مالجو: از کودتای انقلابی تا انقلاب اجتماعی صالح نجفی: پیدایش مفهوم مدرن انقلاب پنجشنبه ۱۶ اسفندماه ساعت ۱۶ ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

At

مواجهه اسپینوزا و مارکس؛ بندگان مشتاق سرمایه

Free

پنجشنبه های «پرسش» مواجهه اسپینوزا و مارکس؛ بندگان مشتاق سرمایه مراد فرهادپور تاملاتی درباره خوانش اسپینوزایی مارکس محمد مالجو از تکوین تا تداوم نهاد کار مزدی فواد حبیبی بازگشت[به] اسپینوزا: یک بدن قادر به انجام دادن چه کارهایی است؟ پنجشنبه 11 بهمن ماه ساعت ۱۶ ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

At

آناتومی اقتصاد سیاسی ایران/ یوسف اباذری/ رامین معتمد نژاد

Free

پنجشنبه های «پرسش» آناتومی اقتصاد سیاسی ایران یوسف اباذری ملاحظاتی درباره آناتومی اقتصاد سیاسی رامین معتمد نژاد اقتصاد سیاسی سرمایه داری در ایزان معاصر پنجشنبه ۲۷ دی ماه ساعت ۱۶ ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

At

خصوصی‌سازی در ایران/ فریبرز رییس دانا، پرویز صداقت، محمد مالجو

Free

پنجشنبه های “پرسش” خصوصی‌سازی در ایران فریبرز رئیس‌دانا: خصوصی‌سازی و تضاد طبقاتی پرویز صداقت: نخستین گام در برابر خصوصی‌سازی محمد مالجو: خصوصی‌سازی هم‌چون سلب‌مالکیت از توده‌ها پنجشنبه 6 دی ماه ساعت 16-18 ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. 88822010-88837647

At