خصوصی‌سازی در ایران/ فریبرز رییس دانا، پرویز صداقت، محمد مالجو

پنجشنبه های "پرسش" خصوصی‌سازی در ایران فریبرز رئیس‌دانا: خصوصی‌سازی و تضاد طبقاتی پرویز صداقت: نخستین گام در برابر خصوصی‌سازی محمد مالجو: خصوصی‌سازی هم‌چون سلب‌مالکیت از توده‌ها پنجشنبه 6 دی ماه ساعت 16-18 ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. 88822010-88837647

Start

End

پنجشنبه های “پرسش”

خصوصی‌سازی در ایران
فریبرز رئیس‌دانا: خصوصی‌سازی و تضاد طبقاتی
پرویز صداقت: نخستین گام در برابر خصوصی‌سازی
محمد مالجو: خصوصی‌سازی هم‌چون سلب‌مالکیت از توده‌ها

پنجشنبه 6 دی ماه ساعت 16-18

ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.

88822010-88837647