درباره کتاب مینیاتور ایرانی نوشته یوسف اسحاق پور /مازیار اسلامی-صالح نجفی

پنجشنبه های "پرسش" درباره کتاب مینیاتور ایرانی نوشته یوسف اسحاق پور مازیار اسلامی: نظریه و توان تاریخی کردن شئ غیر تاریخی صالح نجفی: پارادوکس های مینیاتور ایرانی پنجشنبه 27 تیرماه ساعت 17-19 ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. 88822010-88837647

Start

End

پنجشنبه های “پرسش”

درباره کتاب مینیاتور ایرانی نوشته یوسف اسحاق پور

مازیار اسلامی: نظریه و توان تاریخی کردن شئ غیر تاریخی

صالح نجفی: پارادوکس های مینیاتور ایرانی

پنجشنبه 27 تیرماه ساعت 17-19

ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.

88822010-88837647