زمینه‌ها و پی‌آمدهای انسداد ساختاری در اقتصاد ایران / پرویز صداقت

نشست های "پرسش" زمینه‌ها و پی‌آمدهای انسداد ساختاری در اقتصاد ایران پرویز صداقت دوشنبه 24 تیرماه ساعت 17 ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. 88822010-88837647

Start

End

نشست های “پرسش”

زمینه‌ها و پی‌آمدهای انسداد ساختاری در اقتصاد ایران

پرویز صداقت

دوشنبه 24 تیرماه ساعت 17

ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.

88822010-88837647