سمینار " حـوزه عمومـی و جهـان جـدیـد"

“پنجشنبه هاي “پرسش " حـوزه عمومـی و جهـان جـدیـد" حسینعلی نوذزی : تحول گونه های حوزه عمومی در عصر  اطلاعات و رسانه ها : چشم اندازهایـی برای دموکراسـی  ورای مرزهای ملی مسعود پدرام: سپهـر عمومـی و روشنفکـران بهرنگ درویشیان: دو برداشت از خـرد: تبلـور امـر نامتناهـی یا   جلوه ای

Start

End

“پنجشنبه های “پرسش

” حـوزه عمومـی و جهـان جـدیـد”

حسینعلی نوذزی : تحول گونه های حوزه عمومی در عصر  اطلاعات و رسانه ها : چشم اندازهایـی برای دموکراسـی  ورای مرزهای ملی
مسعود پدرام: سپهـر عمومـی و روشنفکـران
بهرنگ درویشیان: دو برداشت از خـرد: تبلـور امـر نامتناهـی یا   جلوه ای از در بند بودن انسان؟
پنجشنبه 27 خرداد ماه ساعت ١٧-١٩
ورود برای تمامی علاقمندان ازاد و رایگان است. 
تلفن: ٨٨٨٢٢٠١٠-٨٨٨٣٧۶۴٧