نشست های "پرسش" تاملاتی درباره اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب محمد مالجو

نشست های "پرسش" تاملاتی درباره اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب   محمد مالجو   شنبه 4 آذر ماه 1396 ساعت 17:30   ورود برای تمامی علاقمندان آراد و رایگان است.   88822010-88837647 

Start

End

نشست های “پرسش”
تاملاتی درباره اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب
 
محمد مالجو
 
شنبه 4 آذر ماه 1396 ساعت 17:30
 
ورود برای تمامی علاقمندان آراد و رایگان است.
 
88822010-88837647